Londonska škola za odnose s javnošću

No Image

Duška Jurišić

direktorica TVSA

Duška Jurišić je magistra žurnalističkih nauka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i diplomirana pravnica. Školsku 1996/97 godinu provela je na univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama - State University of New York and State University of New Jersey na stručnom usavršavanju za televizijskog novinara i akademsku karijeru nastavnika TV novinarstva.
Duška Jurišić je magistra žurnalističkih nauka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i diplomirana pravnica. Školsku 1996/97 godinu provela je na univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama – State University of New York and State University of New Jersey na stručnom usavršavanju za televizijskog novinara i akademsku karijeru nastavnika TV novinarstva. Od 2008. do 2010. bila je predavačica TV novinarstva na Odsjeku žurnalistike Fakulteta političkih nauka.

 

Tokom desetosedmičnog usavršavanja u Sarajevu i Londonu u sklopu projekta Media centra, BBC-ija i Britanske vlade stekla je diplomu BBC-ija “Training the Trainers”. TV novinarstvo predavala je u Visokoj školi novinarstva Media Plan Instituta i BBC-ijevoj školi Media Centra Sarajevo.

 

Odnosima s medijima bavi se od 2000. godine kada je radila i kao koordinator Ureda za odnose s javnošću Centralne banke Bosne i Hercegovine. Bila je jedan od predavača Škole za odnose s javnošću Media centra, te učestvovala u nizu radionica i seminara o temi odnosa s medijima i jedno je od najpoznatijih TV lica u BiH.