Londonska škola za odnose s javnošću

No Image

Selma Kadić-Maglajlić/Melika Husić-Mehmedović

Profesorice na Katedri za marketing / Ekonomski fakultet u Sarajevu

Selma Kadić Maglajlić je vanredni profesor na Katedri za Marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.               Melika Husić-Mehmedović je redovni profesor na Katedri za Marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. E-mail selma.kadic@efsa.unsa.ba / melika.husic@efsa.unsa.ba Selma Kadić Maglajlić / Melika Husić-Mehmedović
Selma Kadić-Maglajlić

Postdiplomski studij završila je na MBA programu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodiplomski studij, smjer Marketing, završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U svojstvu gostujućeg profesora predaje na Wirtschaftsuniversitat u Beču, Austrija, Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija te Stord/Haugesund University College u Norveškoj. Autor je više od 25 naučnih radova objavljenih u međunarodnim referentnim časopisima (e.g. Journal of International Marketing, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, International Marketing Review; Quality Management & Business Excellence, Journal of Euromarketing). Član je Američke marketinške asocijacije kao i Evropske marketinške akademije.

 

Melika Husić-Mehmedović

Redovna profesorica marketinga na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te direktorica Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Obnašala je i funkciju prodekana za nastavu, ali i vodila Centar za odnose s javnošću Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Prof. Melika Husić-Mehmedović je objavila više istraživanja u području luksuzne potrošnje, neuromarketinga, životnog stila i kulture u različitim referentnim časopisima kao što su Social Indicators Research, Journal of Business Research, British Food Journal, Journal of Fashion Marketing and Management, South East European Journal of Economics and Business. Ona je koautorica poglavlja u međunarodnim knjigama, te autorica sveučilišnih udžbenika iz područja ponašanja potrošača i marketing strategije. Predstavljala je svoja istraživanja na više od 30 međunarodnih naučnih konferencija, uključujući ACR, EMAC i Macromarketing. Članica je Odbora za ekonomske nauke pri Akademiji nauka i umjetnosti BiH.