Londonska škola za odnose sa javnošću

No Image

Duška Jurišić

pomoćnica generalnog direktora Radio-televizije Bosne i Hercegovine

Duška Jurišić je pomoćnica generalnog direktora Radio-televizije Bosne i Hercegovine. Do sada je obavljala dužnosti urednice TV programa i Informativnog programa Federalne televizije, odgovorne urednice magazina Dani, producirala je i uređivala niz autorskih televizijskih projekata, a najpoznatija je po autorskom talk-show programu Pošteno (govoreći), koji je nastao 2003. u produkcije Bosanskohercegovačke televizije, a od 2007. je emitovan na Federalnoj televiziji.
Najveći dio njene novinarske karijere vezan je za RTV Bosne i Hercegovine (nekadašnje RTV Sarajevo), gdje je radila kao reporterka sarajevskog radija 202, nakon toga Radija Bosne i Hercegovine, te kao voditeljica i urednica centralne informativne emisije Dnevnik Televizije Bosne i Hercegovine.

 

Duška Jurišić je magistra žurnalističkih nauka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i diplomirana pravnica. Školsku 1996/97 godinu provela je na univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama – State University of New York and State University of New Jersey na stručnom usavršavanju za televizijskog novinara i akademsku karijeru nastavnika TV novinarstva. Od 2008. do 2010. bila je predavačica TV novinarstva na Odsjeku žurnalistike Fakulteta političkih nauka.

 

2000.godine tokom desetosedmičnog usavršavanja u Sarajevu i Londonu u sklopu projekta Media centra, BBC-ija i Britanske vlade stekla je diplomu BBC-ija “Training the Trainers”. TV novinarstvo predavala je u Visokoj školi novinarstva Media Plan Instituta i BBC-ijevoj školi Media Centra Sarajevo.
Odnosima s medijima bavi se od 2000.godine kada je radila i kao koordinator Ureda za odnose s javnošću Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

Bila je jedan od predavača Škole za odnose s javnošću Media centra, te učestvovala u nizu radionica i seminara o temi odnosa s medijima.