Londonska škola za odnose sa javnošću

No Image

Selma Kadić Maglajlić

Profesorica na Katedri za marketing / Ekonomski fakultet u Sarajevu

Selma Kadić-Maglajlić je vanredni profesor na Katedri za Marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Njen doktorat, odbranjen na Ekonomskom fakultet Univerziteta u Ljubljani, nagrađen je za naučni doprinos marketinškoj teoriji i praksi u Evropi u 2015. godini od strane Univerziteta u Mannheimu, Njemačka.
Postdiplomski studij završila je na MBA programu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodiplomski studij, smjer Marketing, završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U svojstvu gostujućeg profesora predaje na Wirtschaftsuniversitat u Beču, Austrija, Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija te Stord/Haugesund University College u Norveškoj. Autor je više od 25 naučnih radova objavljenih u međunarodnim referentnim časopisima (e.g. Journal of International Marketing, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, International Marketing Review; Quality Management & Business Excellence, Journal of Euromarketing). Član je Američke marketinške asocijacije kao i Evropske marketinške akademije.