Londonska škola za odnose s javnošću

No Image

Vedran Peršić

direktor Sektora marketing i komunikacije / Sberbank BH

Iako je studirao sociologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te bio televizijski novinar, Vedran se pronašao u korporativnim komunikacijama. Više od 15 godina bavi se odnosima s javnošću, marketingom i pitanjima od javnog značaja.
Dnevni avaz ga zove „pionirom PR struke u BiH“, a magazin Azra kaže da je „umjeren, decentan, smirujući…baš kako zamišljate vrhunskog PR stručnjaka“. Za magazin Ladies In je „komunikativan, vedar i nasmijan, uspješan, svestran i šarmantno duhovit“.

 

Njegove najčešće uzrečice su „sve je stvar percepcije“ i „u životu je bitno imati mogućnost izbora“. Dugogodišnji je predavač različitih modula iz korporativnih komunikacija. Držao je trening javnog nastupa i kriznog komuniciranja za službenike ministarstava na nivou BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbu protiv korupcije, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, UNDP-a, te službenike Međureligijskog vijeća u BiH. Bio gost predavač na postdiplomskom studiju (marketing) na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Kao spoljni konsultant učestvovao na međunarodnim projektima. U Londonskoj školi za odnose s javnošću dobio je posebno priznanje za rezultate ostvarene u obrazovanju polaznika seminara.

 

Na poziciji direktora sektora Marketing i komunikacije u Sberbank BH nalazi se od 2013. godine. Prije toga, bio je najodgovornija osoba za korporativne komunikacije svih firmi članica ASA Prevent grupacije, rukovodio press službom Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP), bio glasnogovornik OHR-a, te šef produkcije UN misije u Bosni i Hercegovini.

 

Aktivni je član IABC-a i predsjednik je skupštine udruženja za odnose s javnošću PRIBA. Bio je predsjednik Upravnog odbora Mreže Globalnog sporazuma UN u BiH, član Nadzornog odbora marketinške agencije Euromedia, te član Skupštine Vanjskotrgovinske komore BiH.