Program

Program LSPR-a izrađen je u skladu s trenutnim potrebama tržišta i obuhvaća sva potrebna znanja iz pojedinih područja

Londonska škola za odnose sa javnošću

Program LSPR

Program LSPR-a izrađen je u skladu s trenutnim potrebama tržišta i obuhvaća sva potrebna znanja iz pojedinih područja. Moduli LSPR edukacija izrađeni su i odabrani kako bi polaznicima LSPR-a pružili najkvalitetnija znanja i iskustva.

Princip učenja u LSPR-u poseban je stoga što polaznici osim teorije imaju i praktičan rad te dobivaju priliku testirati stečena znanja u stvarnim situacijama. Sve što se uči u LSPR-u ima temelje u stvarnome svijetu. Smatramo da je kombinacija teorije, prakse i iskustva ključ uspjeha naših polaznika.

Program za generaciju LSPR-a u 2021. godini:

Uvod u odnose s javnošću

Odnosi s javnošću smatraju se često inovacijom kraja dvadesetog vijeka, ali trebalo bi da se istakne da je prve tragove bilo moguće prepoznati još u pojedinim aktivnostima u antičkom dobu.

 • Faze razvoja odnosa s javnošću
 • Kako prepoznati PR-a i koje kvalitete bi on trebalo da ima
 • Uloge stručnjaka za odnose s javnošću

Odnosi s medijima

Prije nego što počnete da sarađujete sa medijima i da im se obraćate, morate razgraničiti osnovne razlike između pojedinih medija kako biste svakom od njih mogli da ponudite i obezbijedite ono što mu je potrebno.

 • Kako razmišljaju i rade novinari
 • Različiti mediji – različiti pristupi
 • Osnovna pravila za komunikaciju sa novinarima

Strategija komunikacija

Postavljanje strategije komunikacija podrazumijeva prethodno znanje i vještine, mnogo rada i truda, promišljanja, koordinacije, no, riječ je o veoma kreativnom i izazovnom zadatku.

 • Preliminarna analiza situacije (okruženje, tržište, okolnosti)
 • Komunikacioni pristup – postavljanje strategije
 • Implementacija strategije – infrastruktura i priprema, kanali, sredstva, taktike, komunikacione aktivnosti (kalendar)

Korporativno komuniciranje

Korporativna komunikacija je proces provođenja korporativnog identiteta u korporativni imidž i reputaciju, te ćete na ovom modulu saznati šta su:

 • Korporativni identitet
 • Korporativni imidž
 • Korporativna reputacija

Komunikacija brendova i CSR

Osnovna karakteristika korporativnih komunikacija je jedan stil koji se prepoznaje u svakom njegovom elementu, a saznat ćete i šta su:

 • Osnove reputacije i branda
 • PR i upravljanje reputacijom
 • Najbolji primjeri reputacijskih strategija

Krizno komuniciranje

Krizu definišemo kao ozbiljan incident koji utječe na čovjekovu sigurnost, okolinu, proizvode ili ugled organizacije. Obično je za takav incident svojstven neprijateljski stav medija.

 • Kriza kao menadžerski izazov
 • Utjecaj krize na poslovanje
 • Proces kriznog menadžmenta

Trening javnog nastupa

Trening javnog nastupa će vam omogućiti praktičnu vježbu, ali i upoznavanje sa osnovim pravilima javnog nastupa.

 • Medijska scena u Bosni i Hercegovini
 • Priprema za nastup u medijima
 • Praktična vježba i evaluacija

Integrisane komunikacije

Živimo u vremenu brze i intenzivne razmjene informacija, gdje pojedinci sami kreiraju i dijele sadržaje, te biraju kada i na koji način će pratiti teme koje ih zanimaju. Internet postaje prioritet broj jedan.

 • Šta je content marketing?
 • Planiranje i kreiranje sadržaja, plasiranje i mjerenje rezultata
 • Native advertising

Komunikacija na društvenim mrežama

Digitalne komunikacije obuhvataju različite načine upotrebe savremenih tehnologija s ciljem kreiranja željene percepcije o organizaciji, i radi upravljanja njenom reputacijom.

 • Kako komunicirati na društvenim mrežama?
 • Monitoring digitalnih kanala
 • Upravljanje krizom na internetu